สวนอินทผลัมบ้านโคกฝาย ตำบลหนองหญ้าปล้อง

อินทผลัมแห่งนี้เป็นอีกแห่งในจังหวัดเลยที่ยังไม่มีใครปลูกมากนัก

จะสุกราวๆสิงหาคม

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *