เราทำอะไรบ้างในพื้นที่แห่งนี้

ผลิตภัณฑ์ของสวน

 1. อินทผลัมผลสด ออกช่วงเดือน มิถุนายน-กันยายน
 2. หน่อไผ่รวกหวานสด ออกช่วง มกราคม-ตุลาคม
 3. มะม่วงน้ำดอกไม้ ออกทั้งปี
 4. มะขามเปรี้ยวฝักดิบ/แห้ง ออกช่วง มกราคม-มีนาคม
 5. ใบสดทุเรียนน้ำ/ผลทุเรียนน้ำ ตลอดทั้งปี
 6. ยอดสดผักหวานป่า ออกมกราคม-พฤษภาคม
 7. มะขามเทศสด มีนาคม-พฤษภาคม
 8. ผลมะนาวคาเวียร์หลายสายพันธุ์ ออกมีนาคม-สิงหาคม
 9. มะนาวแป้นวโรชา
 10. มะนาวไร้เมล็ดพันธุ์ทูลเกล้า

ต้นพันธุ์/ผลิตตามสั่ง (ใช้เวลาเตรียม 36เดือน)

 1. หน่ออินทผลัมตัวเมีย
 2. ต้นอินทผลัมเพาะเนื้อเยื่อเพศเมีย
 3. ต้นพันธุ์หน่อไผ่รวกหวาน
 4. กิ่งตอนมะนาวแป้นวโรชา
 5. กิ่งตอนมะนาวทูลเกล้าไร้เมล็ด
 6. ต้นพันธุ์มะนาวคาเวียร์ (มะนาวนิ้วมือ) ทั้งหมด 9 สายพันธุ์
 7. กิ่งตอนผักหวานป่า
 8. กิ่งตอนมะขามเทศยักษ์

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *