สวนนี้เน้นการทำเกษตรแบบอินทรีย์

ผม Admin ของ Page นี้ได้มีโอกาสได้รู้จัก พี่กองสีแห่งสวน กองทองอินทผลัมผ่านการแนะนำจากลูกค้ารายหนึ่งได้มีโอกาสมาวางระบบน้ำให้กับสวนอินผลัมแห่งนี้แรกๆไม่ได้คิดอะไรมากก็มาทำงานตามหน้าที่ คือการติดตั้งระบบปั๊มน้ำในสวนแห่งนี้ครั้งแรกเนื่อที่ 8 ไร่ เวลาผ่านไปอีก 2 เดือน ได้มีกลับมาติตตั้งปั๊มน้ำอีกรอบและได้งานทำ Page เพิ่มอีกและ

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *