การเตรียมแปลงเพื่อปลูกอินทผลัม

หัวใจของการทำเกษตรทุกชนิดคือ แหล่งน้ำ เนื่องจากแปลง 4.5 ไร่นี้ไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาก ทางสวนจึงต้องขุดสระเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ และทำระบบน้ำให้ต้นไม้อย่างเพียงพอค่ะ

เนื่อเยื่อโนไนซี่
นื่อเยื่อโนไนซี่
อัมเอ็ดดาฮาน
อัจวะห์ และ จาวิส
บาฮีเหลืองและบาฮีแดง
บาฮีเหลืองและบาฮีแดง

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *