มะนาวแป้นวโรชาและมะนาวทูลเกล้า

เป็นอีกชนิดที่ปลูกรวมกันในแปลง ประมาณ 200 ต้น เพราะทางสวนเล็งเห็นว่า ระยะปลูกอินทผลัม 7 เมตร x 7 เมตร ค่อนข้างกว้าง น่าจะหาพืชโดไวมาปลูกแซมบ้าง เพื่อเก็บขายมีรายได้ระหว่างรอผลผลิตไม้ยืนต้นอย่างอินทผลัม มะนาวแป้นวโรชาและทูลเกล้าที่สวนออกตลอดปี จึงสามารถเก็บขายได้ทั้งปีเป็นรายได้เสริม

หากท่านใดสนใจกิ่งพันธุ์สามารถสั่งจองกับทางสวนได้นะคะ 0954698936 หรือ 0819749411

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *