หมอนทองในสวนอินทผลัม

นื่องจากที่สวน 8 ไร่เราเป็นที่ลาดชันเล็กน้อย ที่ลุ่มเป็นที่นาปลูกข้าวมาก่อน มะนาวที่ปลูกในวงบ่อตาย จึงลองคิดดูว่าถ้าเอาทุเรียนซึ่งเป็นพืชที่ชอบน้ำมาปลูกดูจะได้มั้ย ตอนนี้ทุเรียนเติบโตได้ดีพอสมควร คงต้องรอดูอีก 3-5 ปี ว่าจะได้ผลอย่างไรค่ะ

ทุเรียนปลูกในวงบ่อ

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *