สายพันธุ์อินทผลัมเนื้อเยื่อที่ปลูกในสวน

บาฮีเหลือง :สายพันธุ์บาฮี (Bahee)

อินทผลัมพันธุ์นี้มีต้นกำเนิด ทางตอนใต้ของประเทศ อีรักได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะให้ผลผลิตดกถึง 200-300 กิโล/ต้น ถ้าการจัดการต้นอินทผลัมสมบูรณ์ และเป็นพันธุ์ที่สามารถกินสดได้เนื่องด้วยมีปริมาณเทนนินอยู่น้อยมาก สีของผลอินทผาลัมพันธุ์บาฮีนั้น สีเหลืองทอง รูปทรงค่อนข้างกลม น้ำหนักโดยเฉลี่ยของอินทผลัมพันธุ์คือ 10.5 g ขนาดของโดยเฉลี่ยของอินทผลัมพันธุ์นี้คือ 2.9 x 2.3 ซม. ความหนาเนื้อโดยเฉลี่ยของอินทผลัมพันธุ์นี้คือ 10.7 มิลลิเมตร.  เป็นสายพันธุ์เนื้อเยื่อที่ปลูกมากที่สุดในประทศไทยในปี 2562 นี้มีไม่ต่ำกว่า 300,000 ต้น ซึ่งประมาณการณ์ว่าอีกประมาณ 2 ปี จะออกผลผลิตมาเป็นจำนวนมาก สามารถวางขายตามแผงผลไม้ทั่วไปได้ และสามารถส่งออกได้

ผลบาฮีเหลือง

อัจวะห์ : สายพันธุ์อัจวะห์ (Ajwah)

 อินทผาลัมพันธุ์ Ajwa นี้นั้นมีแหล่งกำเนิดในประเทศซาอุดิอาราเบีย อินทผาลัม Ajwa เป็นอินทผลัมเก่าแก่พันธุ์หนึ่งของโลกซึ่งยังคงมีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย

อินทผลัมพันธุ์นี้สีผลในช่วงผลแก่สีแดงและมีลายเฉพาะตัวที่ก้น อินทผลัมพันธุ์นี้ยังมีรสชาติเฉพาะตัวอีกด้วยโดยเนื้อจะเหนียว นุ่ม ไม่หวานมาก กลิ่นน้ำตาลไหม้เล็กๆ ทำให้กินแล้วไม่เลี่ยนอินทผลัมพันธุ์นี้สามารถให้ผลผลิตดกพันธุ์หนึ่ง อยู่ที่  60-80 Kg แห้ง/ต้น 

ผลอัจวะห์

โคไนซี่ : สายพันธุ์โคไนซี่ (Khonaizi)

อินทผลัมพันธุ์โคไนซี่ เป็นสายพันธุ์ที่กินผลสด มีแหล่งกำเนิดในประเทศโอมานและปลูกกันอย่างแพร่หลายเป็นที่นิยมใน United Arab Emirates (UAE) ให้ผลผลขนาดกลาง ขนาดผลเฉลี่ยอยู่ที่ 20 X 30 มิลลิเมตร มีน้ำหนัก 18-22 กรัมต่อผล เฉลี่ยประมาณ 50-60 ผลต่อกิโลกรัมให้ผลผลิตสูง ประมาณ 60-80 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี เป็นอินทผลัมที่นิยมปลูกและเป็นอินทผลัมที่มีการค้าขายในตลาดโลกมากพันธุ์หนึ่ง เพราะสามารถรับประทานได้ตั้งแต่เริ่มแก่จัดและแห้ง เพราะเป็นอินทผาลัมพันธุ์ที่มีปริมาณเทนนินน้อยมากพันธุ์หนึ่ง รสชาติของอินทผลัมสายพันธุ์นี้นั้นไม่หวานมาก ค่อนไปทางหวานมัน ผลสีของอินทผลัมพันธุ์นี้นั้นเป็นสีแดงเข้มโดดเด่นสวยงาม ในเมืองไทยพบว่าสามารถออกทวายได้ด้วย เป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจมากสวยพันธุ์หนึ่ง

ผลโคไนซี่
ผลโคไนซี่เมื่อแพคส่งลูกค้า

อัมเอ็ดดาฮาน : สายพันธุ์อัมเอ็ดดาฮาน (Um Ed Dahan)

 อินทผลัมพันธุ์นี้มีแหล่งกำเนิดในประเทศอิรัก เป็นอินทผลัมทีคุณภาพดีอีกสายพันธุ์หนึ่ง ผลสีของอินทผลัมพันธุ์นี้นั้นเป็นสีเหลืองอมชมพู เหมือนสีโอโรส ในประเทศไทยพบว่ารสชาติดีมากไม่ติดฝาดเลย หวานหอม ขนาดรูปร่างของผลจะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าผลขนาดกลาง อิทผลัมสายพันธุ์นี้มีรสชาติหวานถูกปากคนไทยมาก ในประเทศไทยยังมีปลูกจำนวนไม่มาก ช่วงปี 2562 ต้นพันธุ์ขาดตลาดหายาก และราคาสูง จึงมีการนำเข้าหน่อเนื้อเยื่อจากต่างประเทศเข้ามาเป็นอีกทางเลือก แต่พบว่าหน่อมีอัตราการตายสูงกว่าต้นพันธุ์ที่เพาะในแคปซูล

ผลอัมเอ็ดดาฮาน

บาฮีแดง : บาฮีแดง (Red Bahee)

ป็นอินทผลัมที่ทานผลสด มีผลทรงกลม ผลมีสีแดง ขนาดของผลใกล้เคียงบาฮีเหลือง ติดผลแน่นคล้ายพวงองุ่น รสชาติอร่อยไม่ติดฝาดหวานกรอบ มีกลิ่นหอมละมุน เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เริ่มมีการนำเนื่อเยื่อเข้ามาปลูกในประเทศไทย แต่จำนวนยังไม่มากนัก ต้นพันธุ์หายากมีน้อยและราคายังสูงมาก ที่สวนมีลงปลูกปี 2562 นี้จำนวน 35 ต้นและมี บิกินนิ่งโจซี่อีก 15 ต้น

ผลบาฮีแดง

นอกจากนี้ทางสวนยังได้ปลูกเนื้อเยื่อเพศผู้ชื่อจาวิส ความโดดเด่ยของตัวผู้พันธุ์นี้คือ เกสรออกทวาย เพื่อให้สอดคล้องกับทางสวนที่ปลูกสายพันธุ์โคไนซี่ไว้เป็นส่วนใหญ่จำนวน 100 ต้น เมื่อออกทวายจะได้มีเกสรไว้ผสมเพียงพอค่ะ

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *