วันที่รอคอย

สวนกองทองอินทผลัม บ้านโคกฝาย วันนี้ได้รับกล่องพัสดุจาก kerry พีกองสี แห่งสวน กองทองอินทผลัมส่ง อินทผลัมมาให้ทดลองชิม ขอบอกว่า หวาน และกรอบมาก ๆ ขอบคุณพี่กองสีมาก ครับ